35.079

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties
Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initatiefnemers hebben bij brief van 18 april 2019 (TK, 4) gemeld dat door het vertrek van de het lid Van Oosten en het tijdelijke vertrek van het lid Van der Graaf uit de Kamer dit voorstel mede wordt verdedigd door de leden Van Wijngaarden en Drost.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via