35.079

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisatiesDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden-Kuiken (pvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Wijngaarden (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) geeft de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om ondermijnende organisaties ter verbieden. Ondermijnende organisatie zijn organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden, waardoor zij een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag. De initiatiefnemers richten zich met dit voorstel specifiek op het verbieden van criminele motorbendes (Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)) en vergelijkbare organisaties.

De initiatiefnemers willen met dit voorstel de procedure voor het verbieden van organisaties die de samenleving ondermijnen versnellen. Verder stellen de initiatiefnemers voor om

 • 1. 
  het verbod dezelfde reikwijdte te geven als Boek 10 BW doet voor buitenlandse corporaties;
 • 2. 
  regels op te nemen over het toerekenen van gedragingen aan de organisatie;
 • 3. 
  expliciet te bepalen dat politieke partijen, kerkgenootschappen en vakbonden niet bestuursrechtelijk verboden kunnen worden;
 • 4. 
  voorlopige hechtenis mogelijk te maken bij verdenking van strafbare voortzetting van de werkzaamheid van de verboden organisatie, en daarmee ook het gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals observatie met technische middelen;
 • 5. 
  het strafmaximum voor strafbare voortzetting te verhogen.

Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 12 september 2019 (TK, 9) gemeld dat door het vertrek van het lid Drost dit voorstel in het vervolg mede wordt verdedigd door het lid Van der Graaf.

De initatiefnemers hebben bij brief van 18 april 2019 (TK, 4) gemeld dat door het vertrek van de het lid Van Oosten en het tijdelijke vertrek van het lid Van der Graaf uit de Kamer dit voorstel mede wordt verdedigd door de leden Van Wijngaarden en Drost.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via