Wetsvoorstellen bij commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
In schriftelijke voorbereidingGereed voor plenaire behandeling door de Eerste KamerPlenaire behandeling Eerste Kamer afgerond