Commissie voor Europese Zaken (EUZA)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking. Dit betreft bijvoorbeeld Europese verdragen.

Verder kan de commissie overleg voeren met de minister van Buitenlandse zaken belast met Europese samenwerking.

Voorzitter van de commissie is M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten (CDA).

Ondervoorzitter is E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn (SP).

Griffier van de commissie is dhr. drs. F.J. Bergman.

Tot 27 november 2012 was er de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie voor Europese Zaken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie EUZA op de Europapoort


Kamerleden sorteren op:


Leden

Anciënniteit: 82 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

F. Karimi
GroenLinks
Anciënniteit: 670 dagen

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten
Anciënniteit: 670 dagen

C.C.M. Vendrik
GroenLinks
Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 670 dagen

L.F.A.M. van Wely
Fractie-Nanninga
Anciënniteit: 670 dagen

Anciënniteit: 1322 dagen

Anciënniteit: 1482 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 2133 dagen

Anciënniteit: 3596 dagen

Anciënniteit: 3596 dagen

Anciënniteit: 5052 dagen