Wetsvoorstellen bij commissie voor Europese Zaken (EUZA)
In schriftelijke voorbereiding

Er zijn momenteel geen wetsvoorstellen of nota's in behandeling bij deze commissie.

Gereed voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer

Er zijn momenteel geen wetsvoorstellen of nota's gereed voor plenaire behandeling.

Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond