Dinsdag 6 mei 2014, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng nader voorlopig verslag

3.33786

Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Procedure

4.33787

Samenvoeging gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Procedure

5.33788

Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Procedure

6.33789

Samenvoeging gemeenten Bernisse en Spijkenisse

Procedure

7.33790

Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Procedure

8.33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Nadere procedure

9.Besluit gebiedsaanwijzing Rotterdam

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 april 2014 inzake gebiedsaanwijzing Rotterdam (33797, D)

12.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (33750 VII, D)

14.Rondvraag


Korte aantekeningen