Dinsdag 11 september 2018, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34126

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

Nadere procedure

5.
34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Nadere procedure

7.
32398, O

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het ontwerpbesluit forensische zorg; Wet forensische zorg

Bespreking

12.
Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Bespreking

14.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen