Dinsdag 21 januari 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng nader schriftelijk overleg

7.
Inventarisatie onderwerpen beleidsdebat staat van de rechtsstaat

Inventarisatie

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen