Dinsdag 21 april 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 09:15 uur

Agenda

1.
E-mailvergadering

LOUTER REACTIES VIA MAIL (ÉÉN mail per fractie via reply mail commissiegriffier van 17 april met pdf-agenda)

5.
Uitvoering Klimaatakkoord

Brief van de minister van EZK van 20 maart 2020 (32813, O)

Bespreking

7.
Mondeling overleg met de minister van EZK

16.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen