Dinsdag 23 juni 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan het mondeling overleg met de minister van EZK (circa 17:30 uur)

2.
35452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

Procedure

11.
Steun individuele bedrijven

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

Bespreking

16.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen