Dinsdag 7 juli 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: dit is een AANSLUITENDE vergadering, die eerder kan beginnen; HERZIEN: zie agendapunt 7

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen