Dinsdag 11 mei 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34641, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

8.
T03035

Toezegging Resultaten validatie aannames stelselherziening rechtsbijstand (35.300 VI)

Inbreng schriftelijk overleg

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen