Dinsdag 8 maart 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Voortgang stikstofproblematiek

Verslag schriftelijk overleg (35334, AN) en verslag nader schriftelijk (35334 / 33576 / 35600, AO)

Inbreng nader schriftelijk overleg

4.Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brief van de minister van LNV van 25 februari 2022 (33037, AE) en verslag schriftelijk overleg (33037, AD)

Bespreking

6.Duurzame financiering (taxonomie)

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 31 januari 2022 inzake Nederlandse feedback op concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende gedelegeerde handeling kernenergie en aardgas (21501-33 / 35921, F)

Inbreng

7.Beleid voor het aardbevingsgebied in Groningen in de komende jaren

Brief van de staatssecretaris van EZK over de invulling van het beleid voor het aardbevingsgebied in Groningen in de komende jaren; Gaswinning Groningen-veld

Bespreking

9.Besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie

Brief van de minister voor K&E inzake besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Bespreking

12.Rondvraag


Korte aantekeningen