Dinsdag 13 september 2022, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Inloop

circa 1 minuut (voor het starten van deze op I&A/JBZ+J&V aansluitende vergadering)

2.Vaststellen agenda

4.19637, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

Bespreking

7.Werkbezoek Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bespreking planning datum en voorbereiding

9.Rondvraag


Korte aantekeningen