Dinsdag 20 december 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

7.29668/26956, D

Brief van de minister van J&V over het kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht; Beleidsplan Crisisbeheersing

Bespreking brief van de minister

14.Rondvraag


Korte aantekeningen