Stemmingen Fractie-Van ParerenVoor 100Tegen 17 Verdeeld : 1

 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (najaarsnota) (35.650 IV)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2020 (najaarsnota) (35.650 J)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 III)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Defensie 2020 (najaarsnota) (35.650 X)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (najaarsnota) (35.650 VII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2020 (najaarsnota) (35.650 IIB)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 A)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 B)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 C)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten Generaal 2020 (najaarsnota) (35.650 IIA)
 • Voor
  19 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Voor
  12 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Voor
  12 januari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
 • Voor
  8 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (35.570 VI, F)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35.570 VI, E)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (35.570 VI, D)