Stand van zaken wet- en regelgeving Omgevingswet
Wetgeving


Aanhangige wetgeving

Wetsvoorstel

Stand van zaken TK

Adviezen integrale adviescie. Omgevingswet

Behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

-

-

-

-

-


Aangenomen wetgeving

Wet

Stand van zaken TK

adviezen integrale advies cie Omgevingswet

behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)

Ingediend op 29 juni 2018

Plenaire behandeling op 26 juni 2019, stemming op 4 juli 2019. Op 4 juli 2019 aangenomen.

brief op 3 oktober 2019

(34.985 / 35.054, C)

adviesPDF-document

reactiePDF-document

TK : LNV met de volgcommissie BiZa

EK : EZK/LNV en IWO

De plenaire behandeling vond plaats op 30 juni 2020. De Op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, FVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en OSF.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Inwerkingtreding

Staatsblad 2023, nr. 113

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

Ingediend op 1 februari 2019 |

Technische briefing vond plaats op 26 maart 2019.

Plenaire behandeling op 9 oktober 2019.

Stemmingen amendementen op 16 oktober 2019.

Het voorstel (EK, A) is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga.

Aangeboden als bijlage bij de memorie van toelichting op 1 februari 2019 (bijlage bij 35133, 3)

adviesPDF-document

reactiePDF-document (zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel)

TK: BiZa met volgcommissies LNV en J&V

EK: IWO en EZK/LNV

De plenaire behandeling vond plaats op 3 maart 2020.

Op 10 maart 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Inwerkingtreding

Staatsblad 2023, nr. 113

Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)

Ingediend op 5 oktober 2018 Plenaire behandeling op 27 juni 2019. Stemming op 2 juli 2019.

Het voorstel (EK, A, tweede herdruk) is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD.

brief op 3 oktober 2019

(34.985 / 35.054, C)

adviesPDF-document

reactiePDF-document

TK : I&W met de volgcommissie BiZa

EK : IWO

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel en het ontwerp aanvullingsbesluit geluid (EK, B met bijlagen) vond plaats op 11 februari 2020.

Het wetsvoorstel is op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Afwezig: OSF.

Inwerkingtreding

Staatsblad 2023, nr. 113

Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

Ingediend op 29 juni 2018

De plenaire behandeling vond plaats op 19 februari 2019.

Het voorstel (EK, A) is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, CU, PVV en FVD.

Tegen: GL, SP en PvdD.

vso op 18 maart 2019

(33.118, AT)

adviesPDF-document

reactiePDF-document

TK : BiZa met de volgcommissies Defensie, EZK, I&W, J&V, LNV en OCW

Op 11 februari 2020 na hoofdelijke stemming met 53 stemmen voor (VVD, CDA, D66, PvdA met uitzondering van de leden Koole en Sent, FVD, PVV, ChristenUnie, 50PLUS en SGP) en met 19 stemmen tegen (SP, PvdD, GroenLinks, de PvdA-leden Koole en Sent en Fractie-Otten) aangenomen.

Inwerkingtreding

Staatsblad 2023, nr. 113

Omgevingswet (33.962)

Ingediend op 16 juni 2014.

Op 1 juli 2015 aangenomen.

Voor: PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, PvdA en SP.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

TK : I&M

EK : IMRO

Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, OSF, PvdA, PVV, SGP, SP en VVD.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

Staatsblad 2023, nr. 89

Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)

Ingediend op 22 januari 2018

Plenaire behandeling op 13 december 2018.

Op 18 december 2018 aangenomen. Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

vso op 18 maart 2019

(33.118, AT)

adviesPDF-document

reactiePDF-document

TK : BiZa met de volgcommissie I&W

EK : IWO

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel en het ontwerp aanvullingsbesluit bodem (EK, C met bijlagen) vond plaats op 11 februari 2020.

Het voorstel is op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Afwezig: OSF.

Inwerkingtreding

Staatsblad 2023, nr. 113


Aangekondigde wetgeving

Wet

Stand van zaken TK

adviezen integrale advies cie Omgevingswet

behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

-

-

 

-

-


AMvB's

vastgestelde besluiten

Besluit

Stand van zaken

adviezen integrale advies cie Omgevingswet

Korte inhoud

Omgevingsbesluit (Ob)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 290)

-

Dit besluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Dit besluit regelt in aanvulling op de wet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming en een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen. Bron: omgevingswetportaal

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 293)

-

Dit besluit bevat, samen met het Bbl, de algemene regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het besluit voor welke van deze activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Dit besluit bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. De regels ter bescherming van het spoor en de zwemmers worden met het Invoeringsbesluit Omgevingswet ingevoegd.

Bron:omgevingswetportaal

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 291)

-

Dit besluit bevat, samen met het Bal, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Bron: omgevingswetportaal

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 292)

-

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. De regels in dit besluit zijn geordend per instrument en per hoofdstuk gegroepeerd: alle regels voor programma’s staan bij elkaar, voor omgevingsplannen, enzovoort.

Bron : omgevingwetportaal

Invoeringsbesluit OmgevingswetPDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad van 28 oktober 2020 (Stb. 2020, 400)

Op 28 oktober 2018 is het ontwerp invoeringsbesluit Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 21 december 2018 gesloten.

brief met reactie op 1 maart 2019 (34.986, E)

adviesPDF-document

Dit Invoeringsbesluit wijzigt de 4 AMvB's (OB, Bal, Bbl en Bkl) onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Aanvullingsbesluit natuur

Gepubliceerd in het Staatsblad op 21 januari 2021 (Stb. 2021, 98)

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (bijlage bij 33.118 / 34.986, BYPDF-document)

Op 29 januari 2019 is het ontwerpbesluit Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 26 februari 2019 gesloten.

brief met reactie op 2 oktober 2019 (34985, D)

adviesPDF-document

Het kabinet is voornemens de Wet natuurbescherming te integreren in de Omgevingswet, zodra de Omgevingswet in werking treedt. De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB 's van de Omgevingswet (Bal, Bkl, Omgevingsbesluit). Daarin voorziet het voorliggende ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. De overgang gebeurt beleidsneutraal.

Aanvullingsbesluit bodem

Gepubliceerd in het Staatsblad op 25 februari 2021 (Stb. 2021, 22)

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (bijlage bij 33.118 / 34.986, BYPDF-document)

Op 10 juli 2018 is het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsulstiate. Deze consultatie is op 11 september 2019 gesloten.

brief met reactie op 9 september 2019 (34.864, D)

adviesPDF-document

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.


Aanhanginge besluiten

Besluit

Stand van zaken

adviezen integrale advies cie Omgevingswet

korte inhoud

Ontwerp Aanvullingsbesluit Geluid

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (bijlage bij 33118 / 34.986, BYPDF-document)

Op 25 februari 2019 is het

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 8 april 2019 gesloten.

brief op 14 oktober 2019

adviesPDF-document (35.054, B)

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Aanvullingsbesluit GrondeigendomPDF-document

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (bijlage bij 33.118 / 34.986, BYPDF-document)

Op 22 maart 2019 is het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze is op 19 april 2019.

brief op 21 oktober 2019

adviesPDF-document (35.133, C)

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet regelt een aantal onderdelen van het onderwerp grondeigendom, zoals inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, bepalingen voor de landinrichting en aanpassingen in de regeling voor het verhalen van kosten. De nieuwe bepalingen zullen worden toegevoegd aan de Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet.


Ministeriële regelingen

Vastgestelde regelingen

Regeling

Stand van zaken

korte inhoud

OmgevingsregelingPDF-document

Gepubliceerd in de Staatscourant op 22 november 2019 (Staatscourant, nr. 56288

Op 1 februari 2019 is de Omgevingsregeling openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 8 maart 2019 gesloten.

De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Bal, Bbl, Bkl en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

InvoeringsregelingPDF-document

Gepubliceerd in de Staatscourant op 3 december 2020 (Staatscourant nr. 64380)

Op 9 december 2019 is de Invoeringregeling openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 13 januari 2020 gesloten.

De Invoeringsregeling Omgevingswet wijzigt 72 regelingen en trekt 62 regelingen in die zijn opgegaan in de Omgevingswet (OW), de 4 AMvB’s of Omgevingsregeling. Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult die aan op de 6 bestaande thema’s en voegt een nieuw thema toe: het DSO. Deze regeling regelt het overgangsrecht voor de te wijzigen en in te trekken regelingen voor zover dat al niet geregeld wordt in de Invoeringswet OW en het Invoeringsbesluit OW.

Aanvullingsregeling GeluidPDF-document

Gepubliceerd in de Staatscourant op 26 maart 2021. (Staatscourant nr. 15868)

Op 8 juni 2020 is de aanvullingsregeling omgevingswet geluid openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie loopt tot 20 juli 2020.

Deze regeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de regeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet.

Aanvullingsregeling BodemPDF-document

Gepubliceerd in de Staatscourant op 1 juni 2021 (Staatscourant nr. 28102)

Op 3 maart 2020 is de Aanvullingsregeling Bodem Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van

internetconsultatie. Deze consultatie is op 31 maart 2020 gesloten.

Deze Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem bij de Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. In de Aanvullingsregeling gaat het om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

Aanvullingsregeling NatuurPDF-document

Gepubliceerd in de staatscourant op 16 juni 2021 (Staatscourant nr. 31421)

Op 15 april 2020 is de Aanvullingsregeling Natuur openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 11 juni 2020 afgesloten.

Deze Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit natuur bij de Omgevingswet en de daarbij behorende AMvB. De Aanvullingsregeling natuur vult de Omgevingsregeling aan met de meer uitvoeringstechnische en administratieve onderdelen en met enkele vrijstellingen.

Aangekondigde regelingen

Regeling

Stand van zaken

korte inhoud

Aanvullingsregeling Grondeigendom

Op 17 december 2019 is de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet. openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 21 januari 2020 gesloten.

De Aanvullingsregeling grondeigendom bevat regels over herverkaveling, aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking en kostenverhaal (plankosten). De Aanvullingsregeling grondeigendom is gebaseerd op de Aanvullingswet grondeigendom.

Overige wetsvoorstellen in het kader van het Omgevingsrecht