Moties ingediend tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 27 oktober 2020Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD en PVV stemden voor.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PVV stemden tegen.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

Aangehouden op 27 oktober 2020.

Aangehouden op 3 november 2020.

Aangehouden op 3 november 2020.

Aangehouden op 3 november 2020.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Aangehouden op 27 oktober 2020. Gewijzigd op 10 november 2020. Op 17 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

Aangehouden op 3 november 2020.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie stemden voor.