Moties ingediend tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2021 c.a.De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties die niet zijn aangehouden vonden plaats op 15 december 2020.

Op 15 december 2020 aangehouden.

Verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.

Op 8 december 2020 aangehouden.

Verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten een SP stemden voor.

Aangenomen. Fractie-Van Pareren, FVD en PVV stemden tegen.

Aangenomen. SP en PvdD stemden tegen.

Verworpen. SP, 50PLUS, OSF en PvdD stemden voor.

Verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

Op 8 december 2020 aangehouden.

Op 8 december 2020 aangehouden.