Motie-Dercksen (PVV) c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers (EK 34.775 VI, AM)In deze motie wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk met regelgeving te komen die het mogelijk maakt om criminele asielzoekers in een volledig afgesloten inrichting onder te brengen, mede ten doel hebbend om tot zeer spoedige terugkeer naar het land van herkomst te komen.ingediend

19 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door