Motie-Pijlman (D66) c.s. inzake een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs (EK 34.031, I)In deze motie wordt de regering verzocht om met een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs te komen en daarbij de kwaliteit van lerarenopleidingen te betrekken.ingediend

22 september 2015

resultaat

Ingetrokken op 29 september 2015

bij

indiener

mede ondertekend door