Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingen (EK 35.000 VI, J)In deze motie wordt de regering verzocht de ministers van Justitie en BHOS en de staatsssecretarissen voor Asiel en van Koninkrijkszaken om in overleg met de Caribische landen in het Koninkrijk te komen tot adequate bijstand om te waarborgen dat asielzoekers humaan kunnen worden opgevangen en een zorgvuldige en passende procedure kunnen doorlopen opdat strijdigheid met de mensenrechten te allen tijde wordt voorkomen.ingediend

18 december 2018

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 5 maart 2019 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao (EK 29.653 / 35.000 VI, D). In deze brief wordt ook ingegaan op deze motie.