Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Migration (EK 35.000 VI, G)In deze motie wordt de regering verzocht de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) op te dragen niet in te stemmen met de resolutie ter bekrachtiging van het Global Compact on Migration.ingediend

18 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en SGP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door