34.031, I

Motie-Pijlman (D66) c.s. inzake een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht om met een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs te komen en daarbij de kwaliteit van lerarenopleidingen te betrekken.Kerngegevens