34.300 VI, O

Gewijzigde motie-Engels (D66) c.s. over het minimaliseren van de nog bestaande risico's op tekorten en achterblijvende prestaties bij politie, Openbaar Ministerie en rechtspraakIn deze motie wordt de regering verzocht in de komende Voorjaarsnota op basis van de uitkomsten van de thans lopende onderzoeken en onderhandelingen tot een sluitende begroting van Veiligheid en Justitie te komen, waarin de risico’s voor mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, OM en politie tot een minimum zijn gereduceerd.Kerngegevens

nummer 34.300 VI, O
ingediend 15 december 2015
gewijzigd 22 december 2015
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 22 december 2015 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.L. Bredenoord (D66)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
R.F. Ruers (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (34.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)