Wetsvoorstel Invoering mestverwerkingsplicht aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na een hoofdelijke stemming met 38 stemmen voor (VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) en 37 stemmen tegen (de overige fracties) aangenomen. Er is ook gestemd over vijf moties die tijdens het debat over het wetsvoorstel werden ingediend.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend tegen artikel XIX, onderdelen E, F en G gestemd te hebben. De fractie van de PVV is aantekening verleend voor artikel XIX, onderdelen A tot en met D gestemd te hebben.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Over de tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2014 c.a. ingediende moties is na de aanvaarding van de 4 wetsvoorstellen gestemd.

Het wetsvoorstel

is na hoofdelijke stemming met 51 stemmen voor (SP, D66, GroenLinks, VVD, PvdA, PvdD, OSF en 50PLUS) en 24 stemmen tegen (de overige fracties) aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en SP stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, D66 en 50PLUS stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en D66 stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66 en VVD stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De voorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: