Wetsvoorstel Uitvoering van de netneutraliteitsverordening aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werd de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 25 oktober 2016.

De Kamer heeft met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over dit wetsvoorstel vindt plaats op 25 oktober 2016.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De stemmingen over de wetsvoorstellen 33.131 en 34.341 vinden plaats op 25 oktober 2016. De minister van BZK heeft tijdens het debat aangekondigd dat het wetsvoorstel 33.900 zal worden ingetrokken.

De 

is in afwachting van heropening van de beraadslaging tot een nader te bepalen tijdstip aangehouden.

De Kamer heeft de brief (opgenomen in EK 33.506, B) met het verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te geven over het

vastgesteld.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.Deel dit item: