Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen en overig nieuws4 oktober 2016

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Economisch Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens de behandeling is de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie vinden plaats op 11 oktober 2016.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SP, PvdD en GroenLinks stemden tegen.

Tijdens een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn zijn de 

en de

ingediend. De stemming over de motie Teunissen (PvdD) c.s. vindt op 11 oktober 2016 plaats.

De

zijn na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het debat over het wetsvoorstel

is na de eerste termijn van de minister van Veiligheid en Justitie in afwachting van een brief geschorst. De voortzetting van de behandeling in tweede termijn vindt plaats op 15 november 2016.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. CDA en PVV is daarbij aantekening verleend.


Sociale media menu


Deel dit item: