Nieuws uit de commissies11 april 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 11 april 201 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen  EU en Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne, 34.669

De commissie besluit op 25 april 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. In de vergadering van 18 april 2017 wordt alvast geïnventariseerd op welke datum een eventueel plenair debat zou kunnen plaatsvinden met de minister van Buitenlandse Zaken.

Deskundigenbijeenkomsten gedwongen zorg; donorregistratie

De deskundigenbijeenkomst over gedwongen zorg (wetsvoorstellen 32399, 31996 en 32398) vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017.

De twee deskundigenbijeenkomsten over het initiatiefvoorstel donorregistratie (33506) vinden plaats op dinsdag 23 mei en dinsdag 6 juni 2017.

Voorgehangen ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet, 33.118

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van I&M van 17 maart 2017 wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Stienen), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Bikker).

Participatieverklaring bij inburgeringsexamen, 34.584

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast), SP (Don), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Lintmeijer).

Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij, T02366

Inbreng voor schriftelijk overleg in reactie op de brief van de staatssecretaris van EZ van 8 maart 2017 (28973, B) wordt geleverd door de leden Meijer (SP) en Koffeman (PvdD).

Invulling motie-Schalk c.s. 34550 / 34300, W en toezeggingen T02312 en T02392

Het lid Schalk (SGP) merkt op dat de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 27 maart 2017 in onvoldoende mate antwoord geeft op de vraag hoe invulling wordt gegeven aan de motie-Schalk c.s. De commissie besluit hierover een brief te sturen.

Wet continuïteit ondernemingen I, 34.218

De commissie V&J besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat, met dien verstande dat de fracties van CDA (Van Rij), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) zich bij de brief aansluiten.

Brief inzake motie lid Rinnooy Kan c.s.; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht, 33.623 O

De fracties van CDA, SP en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van D66. De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van SZW van 27 maart 2017 aldus vast.

Sociale media menu


Deel dit item: