Nieuws uit de commissies13 september 2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 september 2017 voor het eerst na het zomerreces weer vergaderd. Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies die dag hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere kwesties. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Doorverkoop toegangskaarten

De commissies Veiligheid en Justitie, en Economische Zaken stellen voor het plenaire debat over het initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg met betrekking tot de doorverkoop van toegangskaarten op 10 oktober 2017 te houden.

Europese Veiligheidsagenda

De fractie van de PVV (Van Hattem) levert inbreng voor schriftelijk overleg over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda.

COM(2017)354

Strafregisterinformatiesysteem derdelanders

De fractie van Groen Links (Strik) wil schriftelijk overleg over het EU-voorstel voor een verordening inzake het Europees strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) derdelanders. Inbreng kan tot 26 september 2017 geleverd worden.

COM(2017)344

'Europa in beweging'

De fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman en Klip-Martin) en SP (Meijer) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over een nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'.

Actieplan Europese Commissie over migratie

De fractie van de PVV (Van Hattem) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het actieplan van de Europese Commissie over migratie.

SEC(2017)339

Evaluatie omgevingsdiensten

De fracties van CDA (Flierman), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over de evaluatie omgevingsdiensten naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&M van 6 juli 2017 (EK 33.872, E).

Associate degree-opleiding

De fractie van Groen Links (Ganzevoort) levert inbreng voor het voorlopig verslag over de Wet invoering associate degree-opleiding.

JBZ-Raad Europese ministers

De fractie van de PVV (Van Hattem) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over het verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen naar aanleiding van geannoteerde agenda JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017.

Toekomst EU-financiën

De fractie van de PvdA (Postema) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de discussienota over de toekomst van de EU-financiën en de op 14 juli 2017 ontvangen kabinetsappreciatie. Andere fracties kunnen zich aansluiten.

COM(2017)358PDF-document

Automatische gegevensuitwisseling grensoverschrijdende constructies

De fractie van het CDA (Van Kesteren) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over het voorstel inzake automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende constructies. De fractie van PvdA (Sent) en de fractie van VVD (Van de Ven) zullen voor 14 september 2017 schriftelijk inbreng leveren.

COM(2017)335

Comitologieprocedure

De fractie van de SP (Van Apeldoorn) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg over verordeningen tot aanpassing van de comitologieprocedure.

Bewust omgaan met veiligheid

De commissie Infrastructuur &Milieu zal op 3 oktober 2017 inbreng leveren voor schriftelijk overleg over de tussenrapportage van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid.

Dataretentie

De commissies Immigratie & Asiel en Veiligheid & Justitie leveren op 26 september 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.

Ambulancezorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) levert voor het wetsvoorstel Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg op 26 september 2017 inbreng voor het nader voorlopig verslag.

Sociale media menu


Deel dit item: