Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en D66.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SP, 50PLUS, VVD, ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, Fractie-Duthler, OSF en PvdA.

Tegen: PvdD, SGP en PVV.

De

en de

zijjn aangehouden.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: ChristenUnie, OSF, Fractie-Duthler, SGP, VVD, CDA en D66.

Tegen: PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan.

De tijdens de Algemene Europese beschouwingen op 16 april 2019 ingediende en aangehouden

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en SP stemden voor.

De Kamer heeft gisteren en vandaag met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebatteerd over het wetsvoorstel

De minister stelde na de tweede termijn van de Kamer vast dat het wetsvoorstel niet op veel steun en draagvlak in de Eerste Kamer kan rekenen. Die constatering neemt de minister mee naar het kabinet zodat daarover beraadslaagd kan worden. De minister zal vóór de voor 4 juni 2019 voorziene stemmingen de uitkomst van dat beraad aan de Kamer mededelen.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gedebatteerd over het voorstel

Tijdens dat debat is de

Deze motie is door de indiener na een toezegging van de staatssecretaris aangehouden.

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 4 juni 2019.

Met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 4 juni 2019.Deel dit item: