Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 17 december 201919 december 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 17 december 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie stelt voor op 4 februari 2020 een plenair debat met de minister van BZK te houden over:

  • het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel;
  • de eerste kabinetsreactie daarop;

De commissie zal dit de minister per brief mededelen. Daarin zal zij ook aandringen op spoedige toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie en op uitvoering van de motie-Schalk c.s. De commissie besluit de uitvoeringsstatus van deze motie ('niet uitgevoerd') niet te wijzigen.

Schriftelijke inbreng

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), PvdA (Nooren), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Rookmaker) leveren gezamenlijk inbreng. De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 28 januari 2020, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De PvdA-fractie (Nooren) geeft te kennen nog aanvullende vragen te willen stellen. De commissie besluit op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

Antwoordbrief staatssecretaris Financiën stand van zaken uitwerking suggesties verbetering giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van het CDA (Essers).

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer