Twee incidentele aanvullende begrotingen Economische Zaken en Klimaat 2020 aangenomen



6 juli 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over de wetsvoorstellen

Het wetsvoorstel 35.451 is na het debat zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel 35.438 is eveneens zonder stemming aangenomen. Over de bij dit wetsvoorstel ingediende

wordt dinsdagavond 7 juli 2020 aan het eind van de vergadering gestemd.

De Kamer heeft met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat zijn twee moties ingediend:

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vinden plaats op 7 juli 2020.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het voorstel

Tijdens dat debat werd de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie vinden plaats op 7 juli 2020.



Deel dit item: