Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius aangenomen en overig nieuws7 juli 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: VVD.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft de

als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Zie de

De Kamer heeft met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gedebatteerd over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen: PvdD, FVD en Fractie-Otten.

De

is op verzoek van de indiener aangehouden.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en Fractie-Otten.

Tegen: PVV, SP, PvdD en 50PLUS.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de wetsvoorstellen

Beide wetsvoorstellen zijn zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PVV, FVD en Fractie-Otten.

De Kamer heeft met de minister van Financiën en met de minister van Infrastructuur en Waterstaat gedebatteerd over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie,SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD

De Kamer heeft met de minister van Financiën gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De wetsvoorstellen zijn na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor beide wetsvoorstellen: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen beide wetsvoorstellen: PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De

is op verzoek van de indiener aangehouden.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, OSF en 50PLUS.

Tegen: CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en Fractie-Otten.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: CDA, D66, SGP, FVD en VVD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66 (met uitzondering van de leden Stienen, Backer en Dittrich), ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, OSF en de D66-fractieleden Stienen, Backer en Dittrich.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF.

Tegen: PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.Deel dit item: