Wetsvoorstel Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid aangenomen en overig nieuws27 oktober 2020

Het wetsvoorstel

is na hoofdelijke stemming met 48 stemmen voor (CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP, OSF en 50PLUS) en 24 stemmen tegen Fractie-Otten FVD, PVV, PvdD en SP) aangenomen. De Leden Baay-Timmerman (50PLUS) en Ester en Huizinga-Heringa (beiden ChristenUnie) waren afwezig.

De

is na hoofdelijke stemming met 25 stemmen voor (PVV, PvdD, Fractie-Otten, SP, FVD, 50PLUS) en 47 stemmen tegen CDA, GroenLinks PvdA D66, ChristenUnie, VVD, SGP en OSF) verworpen. De Leden Baay-Timmerman (50PLUS) en Ester en Huizinga-Heringa (beiden ChristenUnie) waren afwezig.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en OSF stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, SP, PvdD, PVV en 50PLUS stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, PVV, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor.

De Kamer heeft na stemming bij zitten en opstaan ingestemd met het

Fractie-Otten en PVV stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend wat betreft artikel I, onderdeel A, sub 1.Deel dit item: