Wetsvoorstel herindeling Amsterdam en Weesp aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag na stemming het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp aangenomen. De fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en CU steunden het wetsvoorstel, de fracties van Fractie-Nanninga, PVV, FVD en 50PLUS stemden tegen het wetsvoorstel. Twee moties van senator Van Hattem (PVV) over het houden van lokale referenda en het in afwachting daarvan niet in werking laten treden van de wet, werden verworpen.

Grotere versie foto

De motie die de regering oproept het wetsvoorstel voor de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp niet in werking te laten treden zolang de inwoners van Weesp zich niet in een referendum hebben kunnen uitspreken over het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp, kreeg steun van de PVV, de Fractie-Nanninga en FVD; de overige fracties stemden tegen. De motie die de regering oproept het wetsvoorstel voor de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp niet in werking te laten treden zolang de inwoners van Amsterdam zich niet in een referendum hebben kunnen uitspreken over de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp, kreeg steun van de PVV en FVD; de overige fracties stemden tegen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) had beide moties ontraden.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam op basis van de herindelingsvariant ‘lichte samenvoeging’. Door een wijziging van de gemeentegrens wordt het grondgebied van Weesp bij Amsterdam gevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten tot stand gekomen.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.