Wijziging begrotingsstaat Koning 2023 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de voorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de JA21 is hierbij aantekening verleend.

Ook zijn de voorstellen

als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.

Verder heeft de Kamer het

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: FVD, VVD, JA21 en BBB.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tevens heeft de Kamer het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV en FVD.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, PVV, FVD en JA21.

Tegen: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, PVV, FVD, JA21 en BBB.

Tegen: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS.

De Kamer heeft vandaag met de ministers voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gedebatteerd over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is zonder stemming aangenomen.

Tijdens het debat zijn de

ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 21 november 2023.
Deel dit item: