Motie-van Rooijen (50PLUS) over IOAOW aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

als hamerstuk afgedaan.

Verder heeft de Kamer het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Eveneens is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, D66, CDA, Volt, VVD en ChristenUnie stemden tegen.

Verder heeft de Kamer het lid-Van Langen-Visbeek (BBB) verlof verleend voor een interpellatiedebat over de Omgevingswet met de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een nader te bepalen datum.

De moties

zijn aangehouden.

De Kamer heeft vandaag met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over de

Stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 28 november 2023.

Tijdens het debat zijn de

ingediend. De stemmingen over de moties vindt plaats op 28 november 2023.
Deel dit item: