Dinsdag 7 oktober 2014, plenaire vergaderingAanvang: 13:30 uur

Agenda

13.31 - 14.00 uur  Stemmingen

Noot: In aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie