Dinsdag 28 juni 2022, sprekerslijst plenaire vergadering
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Ganzevoort (GroenLinks)10
2. Van Hattem (PVV)15
3. Dittrich (D66)17
4. Baay-Timmerman (50PLUS)15
5. Doornhof (CDA)10
6. Kox (SP)17
7. Schalk (SGP)12
8. Van den Berg (VVD)25maidenspeech
9. Koole (PvdA)20
10. Talsma (ChristenUnie)15
11. Van der Linden (Fractie-Nanninga)5
12. Otten (Fractie-Otten)12
totaal: 173 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Bruins Slot (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Vierde termijn Kamer en regering debat n.a.v. de regeringsverklaring


Lid

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Rooijen (50PLUS)

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)

Eerste termijn Kamer - kort debat naar aanleiding van eerder mondeling overleg Omgevingswet


Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Kluit (GroenLinks)5
2. Otten (Fractie-Otten)8
3. Rietkerk (CDA)2Mede namens Fractie-Nanninga, VVD, CU, SGP, FVD, Fractie-Frentrop, 50PLUS en OSF.
4. Janssen (SP)2
5. Fiers (PvdA)2
6. Nicolaï (PvdD)3
totaal: 22 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. De Jonge (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)