Dinsdag 28 juni 2022, sprekerslijst plenaire vergadering
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Ganzevoort i (GroenLinks)10
2. Van Hattem i (PVV)15
3. Dittrich i (D66)17
4. Baay-Timmerman i (50PLUS)15
5. Doornhof i (CDA)10
6. Kox i (SP)17
7. Schalk i (SGP)12
8. Van den Berg i (VVD)25maidenspeech
9. Koole i (PvdA)20
10. Talsma i (ChristenUnie)15
11. Van der Linden i (Fractie-Nanninga)5
12. Otten i (Fractie-Otten)12
totaal: 173 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. Bruins Slot i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Vierde termijn Kamer en regering debat n.a.v. de regeringsverklaring


Lid
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Rooijen i (50PLUS)

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. Schouten i (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)

Eerste termijn Kamer - kort debat naar aanleiding van eerder mondeling overleg Omgevingswet


Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Kluit i (GroenLinks)5
2. Otten i (Fractie-Otten)8
3. Rietkerk i (CDA)2Mede namens Fractie-Nanninga, VVD, CU, SGP, FVD, Fractie-Frentrop, 50PLUS en OSF.
4. Janssen i (SP)2
5. Fiers i (PvdA)2
6. Nicolaï i (PvdD)3
totaal: 22 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. De Jonge i (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)