Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang)
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Faber-Van de Klashorst (PVV)20
2. Overbeek (SP)15
3. Stienen (D66)20
4. Lintmeijer (GroenLinks)15
5. Van Dijk (SGP)8
6. Schaap (VVD)20
7. Vlietstra (PvdA)20
8. Ester (ChristenUnie)15
9. Lokin-Sassen (CDA)25
totaal: 158 minuten

Initiatiefnemer en bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
Kaag (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
Kuiken