Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang)
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Pareren (FVD)20
2. Van Hattem (PVV)30
3. Meijer (VVD)20
4. Dittrich (D66)20
5. Van Dijk (SGP)12
6. Prins (CDA)15
7. Van Rooijen (50PLUS)12
8. Janssen (SP)25
9. De Boer (GroenLinks)10
10. Nicolaï (PvdD)20
11. Recourt (PvdA)15
12. Gerbrandy (OSF)5
13. Verkerk (ChristenUnie)15
14. Otten (Fractie-Otten)15
totaal: 234 minuten

Bewindspersonen
naamduur (min)opmerking
1. De Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
2. Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid)
3. Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)