Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer Algemene Europese beschouwingen
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Karimi i (GroenLinks)18
2. Van Apeldoorn i (SP)14
3. Prast i (PvdD)13
4. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie)14
5. Oomen-Ruijten i (CDA)20
6. Van Dijk i (SGP)12
7. Nanninga i (Fractie-Nanninga)17
8. Koole i (PvdA)16
9. Otten i (Fractie-Otten)12
10. Faber-van de Klashorst i (PVV)15
11. Van Rooijen i (50PLUS)12
12. Stienen i (D66)17
13. Van Ballekom i (VVD)24
totaal: 204 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. Hoekstra i (Minister van Buitenlandse Zaken)