34.819

Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuldDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018. Het voorstel wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001 en strekt tot het treffen van een in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III gepresenteerde maatregel met betrekking tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook de regeling Hillen of de Hillen-aftrek genoemd).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 23 november 2017 na hoofdelijke stemming met 87 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) en 56 stemmen tegen (PVV, DENK, SP, PvdD, PvdA, 50PLUS, SGP en FvD) aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018, gezamenlijk met de Algemene financiële beschouwingen, vond plaats op 12 december 2017. Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks, OSF en D66 stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangenomen motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

Op 28 november 2017 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

3 november 2017

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2018.


Documenten

47