34.826

Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en SchinnenDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Limburg. De drie gemeenten betwijfelen of zij als zelfstandige gemeenten toekomstbestendig en professioneel invulling kunnen geven aan de steeds groter wordende gemeentelijke opgaven. Zij verwachten dat de nieuwe gemeente Beekdaelen beter in staat zal zijn om professioneel invulling te geven aan opgaven als het behoud van (maatschappelijke) voorzieningen, het benutten van de landschappelijke kracht en het inrichten van een robuuste gemeentelijke organisatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en FvD.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft 15 juni 2018 de memorie van antwoord (EK 34.805 c.a., B) ontvangen en levert op 3 juli 2018 inbreng voor het verslag. De commissie stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk 6 juli 2018, 17.00 uur), het wetsvoorstel op 9 en/of 10 juli 2018 plenair te behandelen.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via