34.826

Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en SchinnenDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Limburg. De drie gemeenten betwijfelen of zij als zelfstandige gemeenten toekomstbestendig en professioneel invulling kunnen geven aan de steeds groter wordende gemeentelijke opgaven. Zij verwachten dat de nieuwe gemeente Beekdaelen beter in staat zal zijn om professioneel invulling te geven aan opgaven als het behoud van (maatschappelijke) voorzieningen, het benutten van de landschappelijke kracht en het inrichten van een robuuste gemeentelijke organisatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

22