Dinsdag 7 juli 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

2.
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Voorbereidend onderzoek

3.
34972

Wet digitale overheid

Procedure

10.
Moties tijdelijke huurstop

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake moties-Kox c.s. (35431, L)

13.
Rondvraag


Korte aantekeningen