Dinsdag 22 september 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

13.
Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Bespreking

15.
Rondvraag


Korte aantekeningen