Dinsdag 21 december 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Aanbieding NZa-rapporten over de uitvoering van de Wlz

Brief van de minister van VWS van 16 december 2021 (34104, AC)

Bespreking

8.Gegevensuitwisseling in de zorg

Terugkoppeling voorbereidingsgroep

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen