Verslag van de vergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 28 juni 2022