Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3 (EK 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, K)In deze motie wordt de regering verzocht om uiterlijk bij de Voorjaarsnota met een nieuw voorstel te komen waarin een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3 is opgenomen.ingediend

21 december 2015

resultaat

Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door