Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017 (EK 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, L)In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2017 de ouderenkorting structureel te handhaven op € 222,00 per jaaringediend

21 december 2015

resultaat

Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 12 juli 2016 een conceptbrief van het lid Van Rooijen over de koopkrachtontwikkeling van ouderen voor de jaren 2017-2021 beproken en besloten af te zien van het sturen van een commissiebrief. Ondersteuning van de vragen van de heer Van Rooijen vindt de commissie een aangelegenheid van individuele fracties